Privacybeleid

Privacy Beleid

Home > Privacy Beleid

Wie zijn we?

Marc Dejaeghere

Veldkantstraat 222

1850 Grimbergen

info@catteryvandetuinvaneden.com

+32 475 91 24 17

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Contactinformatie

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw naam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om u onze nieuwsbrieven te sturen en op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten.

Wanneer u klant wordt bij Cattery Van De Tuin van Eden bewaren we nog een aantal extra gegevens van u zoals uw bedrijfsnaam, adresgegevens en facturatiegegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw data?

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Met wie delen wij uw data?

Enkel Cattery Van De Tuin van Eden gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Hoe beschermen we uw gegevens

We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we aan de hand van een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen ook maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.

Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten op info@catteryvandetuinvaneden.com

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kunt u zich best rechtstreeks tot Cattery Van De Tuin van Eden richten door een e-mail te sturen naar info@catteryvandetuinvaneden.com

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kunt u laten wijzigen of verwijderen.

Recht op overdracht

U heeft het recht om de data die wij over u hebben bij ons op te vragen, zodat u de data zonder problemen aan een ander bedrijf, dat eenzelfde soort dienst biedt, kunt doorgeven.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om de data die wij over u hebben bij ons op te vragen, zodat u de data zonder problemen aan een ander bedrijf, dat eenzelfde soort dienst biedt, kunt doorgeven.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigingen

Cattery Van De Tuin van Eden heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien nodig. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 04/10/2021.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw naam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om u onze nieuwsbrieven te sturen en op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten.

Wanneer u klant wordt bij Cattery Van De Tuin van Eden bewaren we nog een aantal extra gegevens van u zoals uw bedrijfsnaam, adresgegevens en facturatiegegevens.